คำสอน Macron ที่จะมีอำนาจทั้งหมดให้คนได้รู้

Macron Teachings

ในช่วงนี้รัฐมนตรีการกระทรวงต่างประเทศได้เป็นประธานให้มีอำนาจให้เต็มที่ แต่จะมีบาทหลวงท่านหนึ่งจะที่รับการพิจารณาด้วยเช่นกัน แล้วต่อไปคนทั่วไปจะมีความน่าเชื่อถือในศาสนาอีกต่อไปไหมนะ อยากรู้มากเลยจริงๆ