สงครามการค้าขาย Trump แต่ทำไมทำร้ายตัวเอง

Go Go Trump Euro Back

ในความคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าว่า อเมริกากำลังจะกลับมามีความยิ่งใหญ่อีกครั้งในการนำเข้าภาษีเหล็กเพื่อโครงสร้างสิ่งต่างๆ โดยการประกาศนี้ลั่นออกมาจากปาก ประธานาธิบดีสหรัฐ

เชื่อได้เลยว่าภาษีที่จะขึ้นนี้จะต้องมาจากต่างประเทศแน่นอนเพราะการผลิตเอาเหล็กเข้ามาในประเทศก็จะมีผู้สร้างรถรายใหญ่ที่จะส่งผลกระทบนี้ และหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็น Harley Davidson ตามไปด้วย

การที่มีภาษีได้ขึ้นราคาขนาดนี้แล้วละก็จะต้องพบเจอปัญหาแน่ด้วยการที่ผู้ใช้บริโภคจะต้องซื้อรถที่แพงขึ้น อะไหล่แพงขึ้นแล้วอาจจะเกิดการประท้วงต่อหน้าประธานาธิบดีสหรัฐได้ภายในอนาคต