เทคนิคเริ่มต้นวาดรูปการ์ตูน

Home white black

การวาดรูปการ์ตูนนั้น สำหรับแต่ละคนแล้วอาจจะมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป บางคนมองว่า วาดรูปการ์ตูนเพื่อคลายเครียด เพื่อความสนุกสนาน แต่สำหรับบางคน การวาดรูปการ์ตูนนั้นถือเป็นอาชีพเลยก็ว่าได้ ดังนั้นในส่วนของความสำคัญของการวาดรูปการ์ตูน ของแต่ละคน ก็จะช่วยทำให้เรานั้นได้เห็นถึงความใส่ใจ ความละเอียดอ่อน ของตัวการ์ตูนที่ได้มาจากแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นการวาดรูปการ์ตูนเพื่อคลายเครียด หรือจะเป็นการวาดแบบจริงจัง เพื่ออาชีพ หรือการเรียนก็ตามแต่ สิ่งที่ทุกคนควรคำนึงถึงก็คือ การ์ตูนนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในจินตนาการ รูปร่างลักษณะของรูปที่วาดออกมาไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเหมือนสิ่งใด สิ่งหนึ่งอย่างชัดเจน แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการเริ่มต้นวาดรูปที่ดี ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามแต่ พื้นฐานถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่จะใช้ในการต่อยอดทำสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการ

ในส่วนของการเริ่มต้นสำหรับการวาดการ์ตูนนั้น สิ่งที่สำคัญมากกว่าอุปกรณ์หรือความรู้ใดๆ คือความรู้สึกของผู้วาดเอง ที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นเหนือสิ่งอื่นใด ผู้วาดจะต้องมีความชอบในด้านนี้มาก่อน เพื่อที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างเต็มความสามารถมากที่สุด หลังจากนั้นแล้วให้ผู้วาด เริ่มต้นพื้นฐานการวาดการ์ตูนดังนี้

  1. การหาต้นแบบ เหมือนเป็นการวางแผนเบื้องต้นว่าต้องการวาดภาพการ์ตูนให้ออกมาในรูปแบบใด มีรูปร่างอย่างไร หลังจากนั้นก็เริ่มทำการร่างเป็นภาพที่เป็นเส้นๆ ออกมาก่อน หรือบางครั้งอาจจะให้ภาพออกมาในรูปแบบของทรงเรขาคณิตก่อนก็ได้เช่นกัน หลังจากที่เราได้โครงของการ์ตูนแบบคร่าวๆ แล้ว ลำดับต่อมาคือการลากเส้น ให้มีความหนา ให้มีรูปที่ชัดเจนขึ้นมากกว่าเดิม โดยใช้วิธีการเกลี่ยๆ ลากเส้น ให้มีความเป็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นนั่นเอง
  2. หลังจากที่เราได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้ว สิ่งที่ผู้วาดต้องทำต่อไปคือการเพิ่มรายละเอียดให้กับตัวละคร หรือตัวการ์ตูนของเรา
  3. หลังจากที่ภาพการ์ตูนเริ่มชัดเจน มีรายละเอียดครบแล้ว ลำดับต่อมาคือการเก็บรายละเอียดในส่วนแรก ที่ผู้วาดนั้นได้ร่างเอาไว้ โดยการลบเส้นที่เป็นเส้นมั่วๆ ออก ซึ่งใช้วิธีการลบไปทีละนิด ให้เหลือเส้นจางๆ ที่ต้องการจริงๆ จากนั้นก็เขียนทับเส้นที่แน่นอนแล้วอีกรอบหนึ่ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

อย่างไรก็ตามในส่วนของความรู้พื้นฐานในการวาดรูปนั้น ผู้เขียนก็ควรมีพื้นฐานมาบ้าง อาจจะเป็นการเริ่มต้นด้วยการวาดรูปเรขาคณิตง่ายๆ หรือจะเป็นการลากเส้น ลายเส้นต่างๆ เพื่อให้มีความคุ้นชินกับการใช้เครื่องมือ หรือลายเส้นด้วยนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ตัวผู้วาดเองจะต้องมีความชอบในด้านนี้มาก่อนด้วย และต้องมีความตั้งใจจริง ผลงานจึงจะออกมาดี