วัฒนธรรมการล้อเลียนการเมืองอาวุธลับทางการเมืองผ่านตัวการ์ตูนล้อเลียนทางการเมือง

การ์ตูนการเมืองในประเทศไทย เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 โดยจัดเป็นยุคแรกของการ์ตูนล้อเลียนการเมืองในประเทศไทย ซึ่งมีการตีพิมพ์พร้อมการสร้างสรรค์บทความวิจารณ์การเมืองในหนังสือพิมพ์ไทย และมีการเขียนขึ้นมาเพื่อใช้ในการอธิบายแนวคิดของผู้วาด ซึ่งเป็นวิธีสื่อสารทางการเมือง อีกทั้งยังเป็นการแสวงหาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง , เศรษฐกิจ , สังคม , วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการตีแผ่ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นผู้ปกครองกับปัญญาชน ผ่านภาพล้อการ์ตูนการเมือง อีกด้วย ภาพล้อบุคคล – การเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 ‘การ์ตูนล้อเลียนบุคคล’ ปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งแรกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งถือกำเนิดในทวีปยุโรป ในอดีตมีภาพการเสด็จประพาสยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 5 รวมอยู่ด้วย โดยภาพล้อเลียนอันมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดวาดในประเทศฝรั่งเศส คือ ภาพการพบกันระหว่างรัชกาลที่ 5 กับ ประธานาธิบดีของฝรั่งเศส นาย Felix Faure ถึงภาพทั้งหมดจะถูกเผยแพร่ในช่วงระยะเวลาอันสั้น แต่ก็ยังทำให้คนไทยรุ่นหลังรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ชม เพราะดูแปลกตา ไปจากรูปถ่ายของพระองค์อื่นๆ การ์ตูนล้อการเมือง ‘การ์ตูนล้อการเมือง’ คือ ภาพการ์ตูนที่ลงใน หนังสือพิมพ์ หรือ นิตยสาร เป็นต้น มีจุดประสงค์ในการล้อเลียน , วิจารณ์สังคม , […]